Site aidatı ödememek ne sonuçlar doğurur?

Site ve apartman aidatları, ortak giderlerin karşılanması için yönetim planındaki düzenlemeye göre ödenir. Genellikle de bağımsız bölümlerin yüzölçümlerine, bağımsız bölümde yaşayanların sayılarına göre her bir bağımsız bölüme bölüştürülür. Aralarında farklı bir anlaşma yoksa, kapıcı, peyzaj ve güvenlik giderlerine kural olarak eşit; sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve yüzme havuzu ve SPA, sinema salonu gibi ortak tesislerin işletme giderlerine arsa payı oranında katılmaları kuraldır.

30 katlı bir binanın zemin katında oturan asansörü hiç kullanmamasına, 30’uncu katta oturan ise her gün kullanmasına rağmen, ortak giderlerin karşılandığı hizmetten yararlansın yararlanmasın, her bir bağımsız bölüm maliki veya kullananı aidatı ödenmek zorundadır, Kat Mülkiyeti Kanunu md 10/1-c bendi. Yüzme bilmediği için ya da klorlu suya karşı allerjisi doktor raporu ile tespit edilen kat maliki de havuz giderine katılmıyorum diyemez. Aynı zorunluluk gider avans payı için de geçerlidir. Kat malikleri kurulu hemen ocak ayı başında toplanıp karar almadıkları için yöneticiler, tahmini gider avansını içeren işletme projesi hazırlarlar. Buna 7 gün içerisinde itiraz edilmezse kesinleşir.

Aylık yüzde 5’lik tazminat hesabı

Gider, yani kat malikleri genel kurulunca kararlaştırılan aidatın ve yönetici tarafından tek taraflı olarak tespit edilen avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ve kiracısı ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu da yıllık yüzde 60 yapar.

Aylık yüzde 5 gecikme tazminatına ek olarak bir de yasal faiz ödeneceğini unutmamalıyız.

Aidat ödememenin sonucu sadece gecikme zammı ve faiz ödemek değildir, kat maliki evinin mülkiyetini dahi kaybedebilir.

Devamı Cumartesi yazımızda….

4 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı

Memleket aşkı her zaman büyük aşktır; Memleketten uzaklaştıkça şiddetlenir.

Bunun en güzel örneğini geçen pazartesi, memleketten 4 bin kilometre uzakta, Tataristan’ın Başkenti Kazan’da yaşadık.

Türkiye Kazan Başkonsolosluğu’nun düzenlediği, Cumhuriyetin 100. yılı kutlaması kalabalık bir misafir topluluğunun katılımıyla gerçekleşti. Birçok yabancı konuk vardı, hatta Türklerin sayısını yabancılardan daha azdı. Türkiye’ye büyük bir sempati var. Doğrusu Cumhuriyet’in yüzüncü yılı uzaklarda daha bir heyecanla kutlanıyor, insan memlekete dair her kelimeyi büyük bir duygu yüküyle algılıyor ve “Ulu Önder Büyük Atatürk’ün kurduğu, ey 4 bin kilometre uzaklardaki Cumhuriyet, sonsuza, ebediyete kadar yaşa, çok yaşa, yer gök var oldukça sen de var olacaksın” diyesi geliyor.

Türkiye, Kazan’a çok değerli bir diplomatı, Başkonsolos Uğur Yılmaz’ı görevlendirerek, yaklaşık 3.500 Türk’ün yaşadığı kardeş topluluklar Başkurtistan, Çuvaşistan, Mordovya, Mari-El ve Samara Bölgesi ile olan ilişkilere verdiği önemi gösteriyor. Özellikle Başkurtistan ve Tataristan bölgelerinde Türk yatırımcıların sayısı ve ticari ilişkilerin yoğunluğu artıyor. Göreve başlayalı daha bir ay bile olmayan Başkonsolos Yılmaz da zaten konuşmasında Türk vatandaşları ve yatırımcıların işlerinin kolaylaştırılması için yerel makamlarla daha yoğun bir işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Yolu açık olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir